Bình luận

Theo mình thì bạn gái của bạn thân bạn thích bạn rồi đó :))). Với không phải thực dụng nhưng có bao nhiêu ưu điểm cứ khéo léo mà thể hiện kiểu anh sẽ là chổ dựa vững chắc cho em :)))) goodluck Yến Nhi bạn này điều kiện quá hể haha
Lí lịch tốt, đk đầy đủ, chuẩn thế này thì ăn điểm trong mắt các chị em rồi. Mỗi tội khoe khoang nên típ tục yêu thương tay trái thêm vài năm nữa đi :)
Lí lịch tốt , gia thế tốt , dựa trên tinh thần đạt nhiều tiêu chuẩn . Nhưng bị cái nổ quá . 1 điểm về chỗ
Cái đm thớt, mày đag nói gì đó homieeeeee.! Nói moẹ gia đình có truyền thống cách mạng và tư tưởng đảng cao vời vời luôn đeeeeeee. Vãi thánh.