Bình luận

À, mình nghĩ là mình nghe được giọng Bắc của bạn. Mình thì không theo đạo nào cả, nhưng mình thì không ngại đi nhà thờ, mình chỉ cần có lý do thôi!
SVBM chào đón e nha bé Chị cũng ng Bắc cơ mà Bắc trung bộ .có gì ib chị giới thiệu cho nhiều a trong nhóm lắm e. Ví dụ như Tiến TrươngTiến a này theo CG đẹp, hát hay và đang tìm ny?
Mình cũng nói giọng bắc nè... mà Bắc Mường Tè nha.... chúng ta làm quen đi nèo.... mình nói chuyện rất phóng khoáng.... vui vẻ kkk... mình cũng theo đạo... mà Ấn Độ Giáo nha