Bình luận

Mình cũng từng là sv Đhqn. Mình cũng chuẩn bị đi quân đội nhưng mà bộ đội. Tự thấy mình đẹp trai vê lờ nhưng chưa có ai công nhận. Tìm người công nhận. :))