Bình luận

Ông bẩn tính vl :)) crush con ng ta nó vờn cho thì thôi, cứ phải bê lên cho thiên hạ nó sỉ vả con nhỏ hộ ông à :)) thiên hạ chưa đá động gì con nhỏ thì đã đá động ông vì ăn éo được thì lên kể lể rồi :))
Tôi cũng mệt các ông quá, combo 3 câu hỏi: 1 Anh thích em 2 E có thích anh không? - Có: E làm ny anh - Không: rút lui có trật tự Ai bảo các ông cứ thích đi đường vòng cho tốn xăng tốn tiền tốn sức làm cđg? Rồi giờ cay cú. Vậy nhé!
Cái đm thớt, yêu đương cc gì mà đòi đốt trường, để im tao sắp ra trường rồi đốt nghe hơm. Tiếp nữa là bá cứ sáp tới đi, đm nói năng nhìu mệt, cứ tiến tới, nhưu sáp lá cà á, đm thua cũng đc đéo phải suy nghĩ mệt óc. Bộ mày k biết là phải tán chủ động ầm ầm chai cái mặt mo mày ra mấy ẻm mới siêu lòng hả. Lời khuyên, mày thấy cmt của tao á, alo nó rủ đi chơi ngày nào cũng rủ dồn hết thời gian tiền bạc mưu mẹo sáp vô cho tao. Đm đảm bảo với mày không đc, qa đây cmt tao 2 mình chơi gay. Oke hết. Đốt trường cc á đốt, tao sắp tốt nghiệp rồi huhuhu. Vui thôi nhé, thà tiến để từ chối còn hơn ngồi ngay giữa đường ha. Gái nào thấy cmt của a chhinhs xác like đi, a tán cho xem có đổ k oke