Bình luận

Các bạn hãy nhìn xem, theo góc nhìn thì chắc chắn là ở hẻm vivi ( gần trường) mà đối diện khúc ảnh bạn này đang đi qua thì chỉ có quán net là góc này rồi + thời gian bạn đó đi qua biết lúc nào thì chỉ có thg coi quán net mới có thời gian rãnh tới mức này và thằng đó có thể là thằng này Xèo Xèo.. Xin hết. Ai rãnh thì đọc :v
Đặng Bích Loan Nguyễn T. Nhật Linh 02/40 huyền thoại nay có trai tia kia mấy đứa.sao mấy đứa cũng ở đó mà c k thấy hình mấy đứa z