Bình luận

Thường thì một thằng đàn ông con trai bực mình chuyện gì đó thì nó chỉ khó chịu lúc đó chứ không chấp nhặt rồi nhớ từng chi tiết như vậy. Ý kiến riêng ?
Trích thêm : - tui: ( độc thoại) may là ông đẹp trai dễ thương đó, chứ không tui cũng xử ông rồi.