Bình luận

Chia tay. Xong khoẻ, khỏi để ý chúng nó làm cm gì sau lưng hay trước mặt. Do thằng lồn đó nó không tôn trọng bạn nên mới thoải mái với ng khác giới như vậy. Chứ nó tôn trọng bạn rồi thì đéo có trường hợp bạn ngồi ghen như bây giờ đâu. Chia tay khoẻ người.