Bình luận

vụ bắc nam thấy nói quài hén,mà dường như mấy ông bắc kỳ không bao giờ chịu tiếp thu cả. mồm miệng thì hở tí bảo là dân nam hay phân biệt bắc nam nhưng các ông có bao giờ tự suy nghĩ là tại sao dân nam bẩn tính thế mà các ông vẫn vào đây ở,kéo đàn kéo đống,mang cả thói bắc kỳ vào đây mà không chịu ở ngoài đó đi? bảo trong nam này nọ lọ chai mà rốt cục cũng kéo vào đây hết vậy? các ông mà sống tốt thì chả ai dám nói gì cả,thậm chí cả bản thân ông viết cfs này cũng vậy, tự phân biệt mình với người nam,rồi lại quay ra trách dân nam này nọ lọ chai. ông nhận dân bắc này nọ thì hay lắm,nhưng rốt cục ông phán câu xanh rờn ''Mong các bạn hiểu cho tôi cũng như những người có cùng hệ tư tưởng như tôi. '' ủa,biết sai biết xấu sao không sửa mà bảo người ta phải hiểu,phải thông cảm cho? sáng có đọc báo không? cụ ông hơn 70 đi hiếp dâm đứa con nít,ra tòa thì viện cớ tuổi già sức yếu,cái là tòa cho tại ngoài vì sức khỏe kém. cũng như ông đang viện lý đấy ''Mong các bạn hiểu cho tôi cũng như những người có cùng hệ tư tưởng như tôi. '' - tôi lỡ hiếp dâm con người ta thôi,hi vọng các bạn thông cảm cho tôi với mấy lão ấu dâm khác. được không? chỉ mỗi cái vụ tỏ tình bị con người ta từ chối,cái chạy lên cfs đem chuyện phân biệt vùng miền ra nói là thấy ông bắc kỳ này chả ổn rồi. ông muốn chứng minh thì ông đi làm gì đó mà chứng minh,mồm miệng vầy chả ổn đâu. mệt mấy ông bắc kỳ quá.