Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ydsconfessions
admin
4 năm trước
16/09/2018 19:21:39 #YDcfs21296 "Gửi a Toàn - clb bé khỏe bé ngoan ? E bị
Hình mô tả cho bài confession
16/09/2018 19:21:39 #YDcfs21296 "Gửi a Toàn - clb bé khỏe bé ngoan ? E bị ấn tượng <a href="https://confession.vn/134xx-me-3-tuoi-me-day-con-viet-chu-chua-biet-bang-chu-cai-sau-truoc-r/" title="lúc" alt="lúc">lúc</a> gặp <a href="https://confession.vn/nhieu-luc-oc-sot-ca-ruot-_/" title="a lần" alt="a lần">a lần</a> đầu. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng ns ấy ? a cười duyên <a href="https://confession.vn/15485-ve-van-e-thanh-hoa-va-vung-mien-that-su-thi/" title="lắm" alt="lắm">lắm</a> luôn ? e bị cái răng khểnh của a lm để ý rồi ?? gương mặt baby nữa.... A ơi a có crush chưa?? Inf của a là gì v ?? " ______________________ #đen :3