Bình luận

Tao còn k có nhà để về! Nên tự thấy mình còn may mắn hơn bao người đi cô bé! Lễ k về đc thì ngày thường về! Có gì đâu phải khóc lóc! Mít ướt như z thì k làm đc chuyện gì đâu! Nhé