Bình luận

Phô trương ghê :) Muốn gì thì inbox hay gặp thẳng mặt mà trình bày. Kiểu con trai lên confession than vãn về chuyện tình cảm vẫn cứ thấy nó sao sao ấy ^^