Bình luận

Mình tóm tắt cho mấy bạn không muốn đọc nhiều mỏi mắt nhé: thằng viết cfs này nó bị rãnh háng, viết tiểu thuyết mà đi đăng lên cfs. Đkm BỐ THẰNG ĐIÊN!
Mày thích đi đâu thì kệ mày, mày thích đi lấy điểm rèn luyện để nhận học bổng cũng kệ mày. Nhưng đừng để điểm rèn luyện ảnh hưởng đến việc ra trường của bọn tao nha thanh niên ngáo đá