Bình luận

Đề nghị bà thiếm nào viết bài này bỏ câu : " bán ế sml " đi nha. Đang đồng cảm thì t phụt cmn cơm ra bàn phím rồi nè.