Bình luận

Chuyện điểm rèn luyện rất là đúng luôn nhưng thiếu tí này :)))) đi chào cờ đi tham dự cái này cái kia điểm danh các thứ xong đến lúc tổng kết thì có thể k đc cộng hoặc bị trừ vì k đi chào cờ dù là có đi, phản hồi thì đòi minh chứng các kiểu. Cho nên là các e vào trường rồi, làm gì đi đâu check in, chụp màn hình máy tính điểm danh có mssv mình :))) kẻo trg đòi minh chứng thì ngu hết cả người :))