Bình luận

Cố lên đi bạn. Mình cũng vừa trãi qua một tháng địa ngục bị bốc lột. Nói đúng hơn thì nữa tháng thôi vì bên buồng phòng có cực khổ thì các chị rất tốt bụng chỉ bảo. Có cái nhà hàng sân si như showbitch đó trù dập người mới. Sau một tháng thực tập thì cái bạn học được là một tinh thần thép và mạnh mẽ "táp" lại mấy con bánh bèo khốn khiếp kiểu đó. Chúc bạn thực tập đạt điểm cao :)))