Bình luận

Hỏi thằng đó có muốn dọn qua ở chung cho vui k? Hỏi v là nó tự hỉu, rồi thông báo dọn đi cho 2 bạn có sự riêng tư vui vẻ với nhau. Sẵn chúc phúc cho con đó là thằng đó sẽ k bỏ nó vì ăn no rồi :))
2 bạn đó quá đẹp đôi còn gì, trước khi bạn chuyển đi nhớ chúc phúc cho họ, chứ 2 bạn đó mà k lấy được nhau thì sẽ làm khổ thêm nhiều ng khác :)
Đọc chưa hết nhưng con nhỏ này ko đáng trách cho lắm! Chỉ trách thằng mặt l ấy nhầm mặt dày kia thôi! Đàn ông con trai gì ăn bám phụ nữ qua phòng con gái ko thấy nhục nhã! Ko thấy xấu hổ và chút ngại ngùng ý tứ nào! Thôi dọn ra phòng khác ở đi bạn nữ!