Bình luận

Bình Hoàng đọc rõ buồn cười :))))) cái này là lúc Thượng đế ban cho con người cái gọi là "nhận thức", thì thanh niên kia lại chạy đi lấy ô để che cho khỏi trúng mình ???