Bình luận

Tôi nghĩ chị gái đó thương bạn đấy ,chẳng qua tính cách mạnh mẽ vậy thôi.Nhiều khi chị gái bạn sợ bạn khỗ sau này,nếu gặp một người chồng không ra gì.Bạn hãy bỏ cái thói tiêu cực ra khỏi đầu và tìm cách nói chuyện với chị gái một cách minh bạch.Chắc chắn phải có một nguyên nhân gì đó,làm chị gái bạn mới như vậy.Nếu cứ ngồi một chỗ than phiền thì hãy nên hành động tìm cách tiếp cận và giải quyết vấn đề.Bạn hiểu tôi nói không,đối mặt với sự sợ hãi là chị gái bạn đi.Mãnh mẽ lên nào cô gái.!!!
Thử đặt mình vào chị gái thì sẽ hiểu ... Chị bạn thương bạn theo cách của chỉ mà thôi ... giả sử nếu ghét thì đã mặc kệ bạn, muốn làm gì làm rồi, vớ phải thằng tào lao thì chết ráng chịu .. quan tâm làm gì cho mệt sức. Khi stress hay mệt mỏi thế nào đó, hãy ra ngoài chạy bộ hay tiếp xúc nhiều người có suy nghĩ lạc quan, tự khắc sẽ thoát khỏi cái suy nghĩ tiêu cực. À mà ... Đừng bao giờ có suy nghĩ phải chọn 1 trong 2 là gia đình hoặc người yêu,nên biết gia đình là trên hết. Chúc bạn sống vui.