Bình luận

Ông chú này nhiêu tuổi rồi mà lời văn còn mùi mẫn cứ như mấy em 2k ấy. Khâm phục quá =)))
Quen 8 năm, viết cfs kia đã được 4 năm, tức là 4 năm quen nhau chưa từng hôn. TỐT :) bạn nam này cần được cho vào bảo tàng lưu trữ nhân giống . Anh Nguyen