Bình luận

Nhân danh năng lượng mặt trời, năng lượng mặt trăng, năng lượng bầu trời. Trời đánh thánh đâm đứa nào lấy ô của thí chủ ở trên mau mau trả lại cho mẻ . Làm cái điếu văn đọc lé con mắt ra dc :))))
Hên là mất cây dù, chứ mà mất cái điện thoại hay cái hộp mĩ phẩm chắc ẻm đào cả dòng họ gia phả thằng ăn trộm lên chửi lun quá ???