Bình luận

Thằng này là thằng Quân, nhà ở tít ngoài Thanh Xuân Hà Nội kìa, vào nam với chị gái sống từ 2012 tới giờ, học quản lý thể dục thể thao trường tao, năm 4 rồi, nó học tiếng anh giỏi lắm, biết đọc ráp bét bóc híp hốp các thứ nữa. Tao đoán thế thôi chứ tao có biết mẹ gì đâu. Hihi