Bình luận

Mình cũng chả có thời gian đi học ở đâu cả. Giờ đi làm về mệt lắm. Muốn học để lấy chứng chỉ mà khó


Chế nào học kém thì vào bổ túc ngay 1 khóa đi nhá, đnag có ưu đãi cực sốc đây này: https://goo.gl/KzuyEV