Bình luận

sẽ cũng có những loại người tin rằng chữ trinh tiết chỉ là chút máu và nó không quan trong bằng người mình yêu. Mất đi 1 người ko thật sự yêu mình nó có tốt hơn nhiều lần mà em yêu 1 người chỉ vì sĩ diện, thứ con trai chưa vội tìm hiểu mà đã kết luận thế thì cũng là loại không ra gì thôi. Chúc em may mắn sớm được người yêu em thật sự :) cố gắng vượt qua em nhé, cố lên :)