Bình luận

Nói chuyện như củ lờ mà cũng nói được, bố thuộc dạng làm biếng nhất khoa Khud mà chả bao giờ chê khoa được cái gì khoa luôn tạo hết điều kiện cho mọi sinh viên và nhắc cho m biết ở Khud ở các kì thực tập đồ án chưa bao giờ có ai rớt, cũng chả làm chức vụ gì trong khoa từ đó đến giờ nên đừng nói nâng bi
Bạn đừng nói thí nghiệm nghỉ 1 buổi cấm thi , có thể đi bù nếu có lí do chính đáng , hơn nữa thực tập hè đã đc thông báo từ trk , bạn có đk học hè thì cũng đc nhưng k nên đk thí nghiệm vì khó đi bù còn những môn khác thì vẫn xin phép nghỉ đc. Muốn ra trường đúng hạn thì bạn phải học ntn để k bị rớt môn chứ bạn rớt nhiều môn mà lại muốn đc học lại để ra trường đúng hạn hơn như bạn nói thì làm s đc? bạn đk bị full là do bạn đk sau mọi ng , bạn trách ai h? Đúng là hè là thời tgian để học lại cũng như học vượt nhưng mà nếu bạn k học lại cũng nhue k muốn học vượt thì bạn vẫn đx nghỉ hè như thường , muốn năm sau k nặng thi học trk từ hè thôi bạn. Những gì bạn làm đc, đạt đc đều do bản thân của bạn thôi.