Bình luận

Mấy thánh có điều kiện ra ngoài ở cho rồi đi, ktx ngta rẻ là để phụ giúp sv mà. Riết rồi ng muốn vô thì ko vô đc, ng đc ở thì không ít vị ý thức tập thể chẳng ra j :)))