Bình luận

Xin lỗi cái đéo gì 3 đứa đó, vả lên trên xe cả đống thanh niên, nhục vl, thực trạng này không phải là ít, méo hiểu tụi nó nghĩ cái gì nữa, vậy chứ yêu đương chia tay phá thai thì nhanh lắm, hỏng cả 1 thế hệ.suốt ngày lên cfs toàn là e thích a này, mình cảm nắng bạn kia, ấy ơi mình thích bạn mất rồi, đề nghị ad nên lọc lại bài đăng rồi hãy đăng, tào lao