Bình luận

chuyện mở phim t có 1 cách giải quyết khá tốt, đã từng thành công, canh lúc nó mở được chút thì mở utube kiếm cái clip john cena dài dài, mở max vollum lên, còn sáng sớm thì chịu khó 1 thời gian, thức sớm hơn nó, cũng lại bật bài cũ max vollum, cái nhạc này nghe thì vui nhưng khó chịu vcl ra ý