Bình luận

Nể nhất mấy bác đi xe pô đầy khói mà vẫn thích chạy trong hầm, trân trọng gửi đến các bác: " HAY LẮM, Đ M M ". _from thanh niên đi xe đạp :3