Bình luận

Đm con trai mà z hả. Thương yêu nó quá làm gì khổ cho m thôi. Lo mà học kìa. Bame lo tiền ăn học lên đi lo cho con nhỏ đó. Thái độ nó z nó chả xem m ra j đâu. Thay vì suy nghĩ thì phấn đấu làm những điều tốt cho mình. Rồi cái gì đến nó đến. biết không th nhóc. "Mình không thương yêu mình được thì ai thương yêu mình " trích lời của th bạn t khuyên t z đó. :)) chào m.