Bình luận

Kết luận rút ra đc sau confess này: thớt không phải gay mà cô gái kia cũng không có khả năng bẻ cong thành thẳng. Chủ thớt chỉ là Bisexual thôi =))))