Bình luận

Bạn nữ này chắc chưa đọc đc cfs có 1 thanh niên nhảy vào can 2 anh đầu trâu mặt ngựa ở chợ xong bị đánh sấp mặt, bị đánh xong còn bị bố vợ tương lai chửi ngu nữa =)))))