Bình luận

Thằng bạn tôi nó kể lần đầu đc hôn gái nó còn dùng lưỡi liếm môi con gái cơ, nó bảo đó là hôn kiểu Pháp...Pháp éo gì, Fap thì có :)