Bình luận

tóm tắt: Một con đĩ ngủ vs XXX thằng, thú nhận mong 1 thằng khốn tha thứ :)) mà không biết có NỒI NÀO VUNG NẤY không? - bây giờ cứ chơi bơi yêu đương, bay nhay, rượu chè quan hệ vs XXX người đòi đc yêu đương đối xử bình đẳng, lấy người TỐT, người còn nguyên, khôn như m, cave cố thổ đầy :)) -