Bình luận

Tôi không biết khi ở trường các chế có tham gia CLB gì k,Nhưng tôi thiết nghĩ cái đó không nên đổ lỗi cho CLB vì có muốn phát triển k là do bản thân sinh viên họ có muốn thay đổi không thôi,khi nghĩ đến quyền lợi của mình họ sẽ tự tìm tòi.CLB chỉ là nơi chủ yếu để sv vui chơi,giao lưu với nhau.CLB nhà máu mà tôi tham gia k trực thuộc trường,không dạy tôi viết cv như thế nào,nhưng nói thật ở đó tôi học được rất nhiều,họ rèn cho tôi chữ trách nhiệm,làm việc,giao tiếp,họ dạy tôi cách thích nghi với hoàn cảnh,dạy tôi cách sống vì cộng đồng,đối mặt với áp lực,cách đốii nhân xử thế.........