Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
5 năm trước
#14043: Tâm sự của 1 sinh viên NEU 3 lần tạch thể chất! ? Đúng
Hình mô tả cho bài confession
#14043: Tâm sự của 1 sinh viên NEU 3 lần tạch thể chất! ? Đúng là có những người dành cả tuổi thanh xuân để tạch và học lại thể chất. Kì 1 năm nhất may mắn <a href="https://confession.vn/13964-nguoi-yeu-cu-i-lay-vo-va-1-vung-troi-qua-khu-sup-o-ngoi-trong-qu/" title="qua" alt="qua">qua</a> thể chất với phẩy 4,5 vừa đủ qua. Khi ấy <a href="https://confession.vn/10574-tu-dung-thay-ho-then-vi-1-cau-sinh-vien-minh-la-nhan-vien-ban-hang-o-1-shop-quan-ao-tren-pham/" title="vẫn" alt="vẫn">vẫn</a> còn là tân sinh viên cảm thấy cuộc sống đại học khá là dễ chịu ?. Sang kì 2 đăng kí học bóng chuyền, -_- là <a href="https://confession.vn/12134-ai-roi-cung-trai-qua-giai-oan-ay-chinh-la-giai-oan-vua-ra-truong-trong-tay-khong-co-gi-tinh-ca/" title="những buổi" alt="những buổi">những buổi</a> học tâng bóng tím tay, cuối kì tạch! Tự an ủi đời sinh viên đôi lần tạch môn cho biết vị. ? Kì đầu năm 2, đăng kí võ vì nghe nói dễ qua, lúc này không học vì thích nữa rồi, mục tiêu qua môn ?. Võ phục trắng tinh, đi học đầy đủ k dám muộn, vắng buổi nào... cuối kì xem kết quả 4,2 mà như chết lâm sàng. Kì 2 năm 2 quyết tâm không tạch thể, đăng kí bóng rổ và ...lại tạch. Đời cơ bản là buồn!