Bình luận

Câu chuyện dẫn dắt đến việc là chả dám yêu ai, hihi Đùa chút nhưng bạn thật bản lĩnh đấy, mình làm năm 1, năm 2 chỉ đc vài trăm ngàn 1 tháng. Không liên quan nhưng mình tham vọng lắm. Bởi mình nghĩ không những sống vì mình, vì gia đình mà còn sống vì cộng đồng vì đất nước.