Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/vfu-confession
admin
4 năm trước
#13908 "Lần đầu tiên bước chân vào trường đại học. Trường to thật các anh
Hình mô tả cho bài confession
#13908 "Lần đầu tiên bước chân <a href="https://confession.vn/13289-an-dui-cui-ien-vi-rinh-hon-nguoi-yeu-con-lay-cac-me-lay-cac-chil/" title="vào trường" alt="vào trường">vào trường</a> đại học. Trường to thật các anh chị ạ. Giáo viên thân thiện, các anh chị tình nguyện <a href="https://confession.vn/bip/" title="thì" alt="thì">thì</a> nhiệt tình. Cô cố vấn của lại xinh chứ. Không biết có chế <a href="https://confession.vn/10362-i-choi-ien-tu-bi-ban-gai-bat-uoc-an-on-no-ma-khong-dam-vung-len-chien-au-oi-lai-cong-bang-tu-b/" title="nào cùng" alt="nào cùng">nào cùng</a> lớp em kế toán nhập học sáng chủ nhật vs em không. Các chế điểm danh cho em tìm đồng đội để mai đi học với ạ." 19/08/2018 11:57:35