Bình luận

Lời nói của họ ảnh hưởng tới hạt cơm hạt cát bạn ăn ag :)) rảnh lo chuyện thì lên VST làm cỏ đi. Rồi chiều đến đi bộ cho sạch. Oke