Bình luận

Một thằng ngu chính tả còn sai thế mà đi dạy đời người khác. Em ơi k60 biết lồn gì về xã hội mà đi dạy đời. Đã bao h em nghe câu : '' Những thằng nói đạo lí thường sống như lồn chưa ''