Bình luận

TÓM TẮT : Mặc dù anh trai kia rất tốt những bạn gái đã quyết định kết thúc mối tình 4 năm cho dù không nỡ. Khi nằm trên giường gái nhớ lại những kỷ niệm đẹp của hai người "như những bộ phim đen..." những hình ảnh trai mặc áo mưa đến với gái, đặc biệt nhớ đến lời hứa sau khi gái tốt nghiệp thì sẽ thường xuyên được gần gũi, vài ngày sau trai biết gái bị ung thư vòng họng giai đoạn cuối hai người đã trốn viện đi đạp (đa số zai đạp, gái thì cảm nhận Phút Giây Cuối) ấy thế mà ngay hôm sau gái phải vào viện chuyển phòng chăm sóc đặc biệt từ đó đến giờ được 5 tháng k liên lạc nhiều. trai đã trở thành game thủ, phựơt thủ...