Bình luận

Lắm chuyện. Thất nghiệp đói há mồm ra rồi thấy. Thất tình chả là cái gì. Văn với thơ, Sốt ruột.... ==!