Bình luận

Em ạ, những người dễ dãi như vậy là những đứa ngu, đứa không biết coi trọng danh phẩm, văn hóa kém. Kể cả thằng người yêu nó cũng vậy. Thế nên là e kệ mịa chúng nó đi. Chẳng biết nghĩ cho tương lai thì kệ cno, mình đi chỗ khác, đừng góp ý hay ý kiến gì mắc công cno bảo mình gato. Em nên nhớ " người như thế nào thì sẽ gặp người như thế ấy".Thêm nữa là chắc gì chúng nó ra trường đã cưới nhau mà cho ôm ấp suốt ngày như thế. 100 đôi mới có 2,3 đôi ra trường cưới nhau. Là con gái phải biết giữ mình, sau này còn con cái. Phụ nữ mà không có con cái khổ lắm.
" Khi khúc thịt cương cứng chen giữa những miếng thịt mềm mỏng trong một căn phòng sang trọng với một tương lai sáng lạng về vật chất,… thì hiển nhiên những kỷ niệm cực khổ trong phòng trọ ộp ẹp, hay những nhà nghỉ bình dân đã gắn bó 6 năm 10 năm cũng ko còn ý nghĩa gì đâu…"