Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/vfu-confession
admin
4 năm trước
#13686 " - Lâm nghiệp to đùng mà mất nước. Ctrai thì chả ảh hưởng
Hình mô tả cho bài confession
#13686 " - Lâm nghiệp to đùng mà mất nước. Ctrai thì chả ảh hưởng là bao mà cgai đang đến tháng thì ai hiểu cho. Qao k giặt. Tắm k dc tắm. <a href="https://confession.vn/36040-2/" title="Khiến nghị" alt="Khiến nghị">Khiến nghị</a> lên vảo vệ thì nói k biết.... bao nhiêu lần mình đăng bài thì k đc duyệt. Tiền điện nước đóng hàng tháng. Bảo sao k có ai học lâm nghiệp. Quá thất vọng về trường này. -Nếu ad cảm thấy k làm đc thì nghỉ. Chuyển cho ng# lm. Chứ mình đăng bài bao nhiêu lần rồi nhưng k dc duyệt lại toàn <a href="https://confession.vn/11264-ung-bao-gio-the-hien-tinh-cam-qua-nhieu-voi-nguoi-yeu-em-va-thang-ban-than-ang-hoc-neu-k57-em/" title="duyệt những" alt="duyệt những">duyệt những</a> bài tình yêu bồng bột. ????" ---------------------------- bạn lên làm ad hộ mình thử xem. Bạn kéo xuống dưới xem có bao nhiêu bài kêu về việc mất nước <a href="https://confession.vn/13908-lan-au-gap-a-mat-hut-vi-tay-chan-nhieu-long-minh-k58-nam-nay-nam/" title="rồi" alt="rồi">rồi</a>. Quan trọng là tiếng nói của các bạn có được lắng nghe hay không chứ ad không "cấp nước" cho bạn được đâu! ??