Bình luận

Đã check được fb bạn viết cfs nha. Phải công nhận là thằng biến thái này may mắn khi chạy được, chứ không mất xác :v Bạn viết cfs này có học võ :v