Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/vfu-confession
admin
4 năm trước
#13646 "Em chưa bao giờ cần nhiều thứ Chỉ cần cùng nghĩ cùng động viên
Hình mô tả cho bài confession
#13646 "Em chưa bao giờ cần nhiều thứ Chỉ cần cùng nghĩ cùng động viên Công <a href="https://confession.vn/mot-kien-thuc-rat-hay-cho-sinh-vien-chuyen-nghanh-kinh-te-va-nhung-ngu/" title="việc mọi" alt="việc mọi">việc mọi</a> thứ, chia sẻ hết buồn phiền Em <a href="https://confession.vn/13329-7h-toi-i-lam-ve-duoi-cai-ret-cam-cam-buoc-chan-en-cong-chung-cu/" title="vẫn nói" alt="vẫn nói">vẫn nói</a>, việc của em là học Anh biết rồi anh trách em lạnh nhạt <a href="https://confession.vn/12236viet-ve-mot-tinh-yeu-ve-mot-so-ki-niem-thoi-yeu-nhau-o-au-o-van-con-tinh-yeu-tron-ven-e-cac-em/" title="Em hay" alt="Em hay">Em hay</a> ngại anh không biết thật hay đùa Nghĩ lại em cũng thật quê mùa Tin anh! Vậy nên... các bạn... Là con gái yêu đương hãy giữ mình Mình có thể chủ động, đừng quá xa Ai đến ai đi cuộc đời an vị Đừng vì ai đi, mà bi luỵ bi hài Là con gái học hành cần tri thức Việc gì cũng được, miễn chân chính, chủ động lo thân Đừng sống gửi sống nhờ thân ai đó Cuối cùng... mình sẽ bình tâm!" 14/04/2018 1:18:02