Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/vfu-confession
admin
4 năm trước
#13586 "Gửi a E lại nhớ a rồi ??? A có biết k rằng những
Hình mô tả cho bài confession
#13586 "Gửi a E lại nhớ a rồi ??? A có biết k rằng những hình ảnh ấy từng ảnh từng ảnh đều ghim chặt trong ❤️ e, đau lắm a ạ( mặc dù nhìn e luôn tự nhủ rằng a hp là e vui <a href="https://confession.vn/co-ai-nhu-minh-khong-hoc-ai-hoc-en-nam-cuoi-roi-ma-i-au-gap-ai-ngta-cung-hoi-ai-loai-may-hoc-nganh-g/" title="nhưng" alt="nhưng">nhưng</a> k hề vui <a href="https://confession.vn/10100chia-tay-xong-lam-ban-nhau-minh-va-nyc-eu-la-k56-neu-nhung-nyc-hon-minh-2-tuoi-k-biet-co-ai-la/" title="tẹo " alt="tẹo ">tẹo </a> nào) ??? Có lẽ e đã sai nhưng giờ chắc a đã phải lòng ngta <a href="https://confession.vn/9623-tinh-yeu-on-gian-la-vay-chi-la-k55-cua-neu-chi-cung-phong-voi-minh-nha-chi-cung-co-ieu-kien-tie/" title="rồi hay" alt="rồi hay">rồi hay</a> ngta đã có cơ hội để có đc a r. Còn e chắc là k còn nữa. ??? Giá như có thể thì mk đã hp a nhỉ ??? Liệu có đc k a? ???" 17/03/2018 23:52:02