Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/vfu-confession
admin
4 năm trước
#13584 Từ khi được học bổng đến giờ chỉ có mong muốn nhỏ nhoi là
Hình mô tả cho bài confession
#13584 Từ khi được học bổng đến giờ chỉ có <a href="https://confession.vn/13767-khon-kho-vi-thach-cuoi-nhan-chuyen-cong-tac-ra-hn-minh-co-ghe-th/" title="mong muốn" alt="mong muốn">mong muốn</a> nhỏ nhoi là tiền <a href="https://confession.vn/13619-cac-ban-se-lam-gi-neu-1-ngay-phat-hien-thang-cung-phong-minh-co/" title="học bổng" alt="học bổng">học bổng</a> tăng theo học phí thôi. Bụt ơi, ngài <a href="https://confession.vn/10733-tuong-thong-minh-ai-ngo-ngu-khong-tuong-minh-k52-nguoi-yeu-minh-hoc-ngan-hang-nam-3-nha-nguoi/" title="ở đâu" alt="ở đâu">ở đâu</a> :( :( 16/03/2018 13:41:13 ----------------------------------- Cắt, tỉnh đi bạn ???