Bình luận

Suy nghĩ thiển cận, nông cạn. Bạn phải biết rằng. Bạn vẫn còn HP hơn nhieu người khác khi vẫn còn đủ cả bố lẫn mẹ. K chịu khó ma hiếu độ vs cha mẹ đi. Ngồi đấy mà oán vs chả than. Bạn phải nhớ rằng. Có bố thì mới có bạn. Ít nhiều cũng phải có công lao của bố thì bạn mới dc đi học cho bằng bạn bằng bè. Đừng có chỉ nhìn vào mặt hạn chế của bố mình rồi đưa ra những câu nói gây tổn thương cho bố, mà thay vào đó bạn hãy nhìn cả vào điểm mạnh của bố bạn nữa :)))) bạn hiểu ch. Thân~~~