Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/vfu-confession
admin
4 năm trước
#13576 "Không biết mọi người thấy thế nào nhưng em có một số ý kiến
Hình mô tả cho bài confession
#13576 "Không biết mọi người thấy thế nào nhưng em có một số ý kiến về việc xây dụng quảng trường sinh viên như sau : 1.việc đóng góp xây dựng quảng trường sinh viên trên <a href="https://confession.vn/11164-co-phai-con-trai-co-nguoi-yeu-lan-au-eu-the-em-hoc-k56-truong-minh-anh-hoc-k56-bk-cung-que-anh/" title="danh" alt="danh">danh</a> nghĩa tự nguyện nhưng thực chất <a href="https://confession.vn/_-tra-loi-sao-cho-ngau-__/" title="lại" alt="lại">lại</a> là bắt buộc =)) tối thiểu là 100 nghìn /người là sao ??? 2.mục đích của quảng trường sinh viên là gì có lẽ nào sẽ lại <a href="https://confession.vn/11282-cam-on-hai-tu-on-gian-ma-khong-phai-ai-cung-biet-noi-chang-la-hom-truoc-toi-co-hen-voi-thang-b/" title="là một" alt="là một">là một</a> công trình thập kỉ nữa của trường lâm nghiệp 3. Số tiền 10 tỷ thay vì xây dựng quảng trường sinh viên có thể dùng để nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị phòng máy tính các khoa,... thất vọng thật sự. Mong add duyệt giúp em. Đây là vấn đề nhiều người thắc mắc " ----------------------- 12/03/2018 16:30:00