Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/vfu-confession
admin
4 năm trước
#13561 "Ad ơi làm sao đây ạ ? Học cùng có 1 buổi mà anh
Hình mô tả cho bài confession
#13561 "Ad ơi <a href="https://confession.vn/ly-do-chia-tay/" title="làm sao" alt="làm sao">làm sao</a> đây ạ ? Học cùng có 1 buổi mà <a href="https://confession.vn/tiep-tuc-nao-lu-ban-nhe/" title="anh nghỉ" alt="anh nghỉ">anh nghỉ</a> từ đầu đến cuối. Mới vào lớp <a href="https://confession.vn/11753-bi-anh-hai-doa-chuot-en-bat-tinh-minh-la-nu-17-tuoi-anh-trai-minh-la-k57-neu-trong-luc-viet-cf/" title="cũng" alt="cũng">cũng</a> quen được vài người và đã bị sau nắng anh rồi ? plsao đây ạ ? Nhưng mà e thấy nt k hợp lắm có nên tiếp tục theo đuổi k hả ad cho e ý kiến đi ạ? nhắn tin kiểu trống đối ý mà em say nắng mất anh rồi ?" 05/03/2018 22:26:59 -------------------------------- e "theo" thôi, chứ mà đuổi nữa thì ng.ta lại nghỉ học nữa đấy ??